Nya målningar
Gode Gud, hjälp den som inte kan tro på en blå häst2
Hälsning med palmkål o ägg
blå katt i röd värld
Gult självporträtt red1
I den blå skogen
siri jordtoner
isdamen
nattligt möte
Vårens första pensée
katt med penséer
Kattencombiljusare
Allévandring L 4MP
Katt på jakt
grandamen
Isdamen

Nya målningar


Jag målar igen, och fantasin kommer tillbaka.


Det blir berättelser som utspelar sig i en värld av färgklanger, kanske med skogar, ängar, buskar. Det kan vara vanligt folk men ibland dyker djur eller sagoväsen upp och spanar på varandra.

Det tar tid, jag testar mycket som jag får måla över. Skrapar fram igen, ändrar, funderar. Målandet är ett sökande inåt, så småningom framgår det vad målningen ska handla om. Det där jag bara anar, det sker liksom bakom, eller framför eller innanför.


Jag ser det som att måla fram en dikt eller en saga.